EMISJA AKCJI SERII G

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434 § 2 pkt 1-7 i 9 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek Handlowych niniejszym wzywa do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii G oraz przedstawia […]