EMISJA AKCJI SERII G

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434 § 2 pkt 1-7 i 9 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek Handlowych niniejszym wzywa do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii G oraz przedstawia wymagane przepisami prawa informacje:

Wirtuale.pl S.A. z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. pod nr KRS 0000420481, posiada NIP 9591436448 oraz numer REGON 291211910 i posiada kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 624 614,00 złotych

Emisja nowych akcji Spółki serii G jest prowadzona w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art.431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks Spółek Handlowych 

Emisja nowych akcji Spółki serii F jest prowadzona na podstawie:

art. 446 § 1. w zw. z art. 447 § 1 zd. drugie w zw. z art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 i art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 9 Statutu Spółki

uchwały nr 1/01/2022 Zarządu Spółki z dnia 14.01.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;

uchwały nr 2/01/2022 Zarządu Spółki z dnia 14.01.2022 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki w całości;

uchwały nr 3/01/2022 Zarządu Spółki z dnia  14.01.2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki;

uchwały nr 01/01/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12.01.2022, w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki serii F w całości

Termin do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii G rozpoczyna się w dniu 24.01.2022 r. i kończy w dniu 31.03.2022 r. 

Więcej informacji na stronie emisja.uti.pl

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2020

Ogłoszenie o emisji akcji

Dokument informacyjny

Statut Wirtuale.pl S.A.

Podobne artykuły

EMISJA AKCJI SERII I

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434

Czytaj więcej »

EMISJA AKCJI SERII H

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434

Czytaj więcej »