Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa usługi doradczej:
Wsparcie w zakresie analizy i opracowania inwestycji technologicznej w postaci platformy webprodukcji, rozszerzającej ofertę firmy o nowe lub zmodernizowane produkty zaspokajające potrzeby MŚP w Polsce i zagranicą, które pojawiły się po wystąpieniu epidemii COVID-19.

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Nazwa usługi doradczej:
Wsparcie w zakresie analizy i opracowania inwestycji technologicznej w postaci Platformy B2B marketplace eCommerce 3.0, rozszerzającej ofertę firmy o nowe lub zmodernizowane produkty zaspokajające potrzeby MŚP w Polsce i zagranicą, które pojawiły się po wystąpieniu epidemii COVID-19.

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020