Relacje Inwestorskie

EMISJA AKCJI SERII G

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434

Więcej »
Relacje Inwestorskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 30.09.2021r.  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zarząd WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w

Więcej »
Relacje Inwestorskie

EMISJA AKCJI SERII F

WIRTUALE.PL S.A. w Kielcach Spółka Akcyjna w Kielcach zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”, działając na podstawie art. 440 § 1 w zw. z art. 434

Więcej »